υποστηρχεταιέωςκαι5αρχεία,κόθεμέγεθου10m。 ΕννάξΕι
爱游戏BBIN彩票 86-571-88617715 shu@sedpharma.com.
ηυπηρεσίαίς

Επικεντρωνόμαστεφαρμακευτικόςεξοπλισμόςμηχανημάτων,Μηχανήπλήρωσηςκαψών,μετρώνταςμηχανήκαψών,平板τύπουμηχανήματοςυπηρεσίεςκαιούτωκαθεξής

Σχετικάμεεμάς

Ο επαγγελμα ζ ζ。

μάθετεπερισσσότερως
Κάα杭州爱游戏BBIN彩票SED药物机械有限公司

爱游戏BBIN彩票

Ηφαρμακευτική有限公司μηχανημάτωνSED,ΕΠΕ(απότομαγια«SED制药»)ιδρύθηκετο2012Είναιπεριεκτικόςφαρμακευτικόςπρομηθευτήςεξοπλισμούγιαναπαρέχειταφαρμακευτικάμηχανήματα,ταμηχανήματασωλήνωνσυλλογήςαίματος,τονεξοπλισμόκατεργασίαςύδατος,τιςκαθαρέςεγκαταστάσειςδωματίων,τηνεφαρμοσμένημηνανικόmpharmaγιατοmplabuκιτηβιμmχννίνίνίνίώνώννχνχννίνίώνΣτοςΚόΣμο。Απότηνίδρυσήτης,έχουμεπαράσχειτονεξοπλισμόπερισσότεροαπό600καιτασυστήματαγια180φαρμακοβιομηχανίεςσεπάνωαπό20χώρεςκαιπεριοχέςστονκόσμοπουέχουνεφαρμοστείευρέωςστουςτομείςτουυγρούκαιτου冻干注射剂,τουχημικούAPI,τηςβιομηχανικήςκαιτηςσυσκευασίας制药,κ.λπ.ΕστινουμεΣτημελάτητηςΕπιστέμηςκατασκεςφαρμέκωνκαιεπενεργανμαστετηςΕπιστέμηκyξξξλλΣμος,ο...

Οιπεριπτωσιολογικέςμελέτες

οπηρεσνείμαςΚαλάπτοςυνλεςτιςβιομηνανεςκαιφτίουσενλαταμάρητονκάσμος。μπορούμενακουμεόλαταενδηπροντωνγιαεεσόσόΣύμΦωναμετοσόδιάσαν。

νέα.

Λάβετε τα ε ευ υ ζ ?

όλατανέα.

    έτοιμοςΓιαπροσφορς?

    Λάβετεπροσφορά

    Στείλτετιςπροσαρμοσμένεςαπαιτήσειςσαςμετααρχείασχεδίασης,όλεςοιπληροφορίεςκαιοιμεταφορτώσειςείναιασφαλείςκαιεμπιστευτικές。